Home

Welkom op de site van de Regionale Cliëntenraad Kromme Rijn Heuvelrug.

Vacature lid RCR:
De Regionale Cliëntenraad (RCR) Kromme Rijn Heuvelrug is op zoek naar een inwoner uit de gemeente Bunnik die wil meedenken over het werk van de Regionale Sociale Dienst. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies rondom werk en inkomen en schuldhulpverlening. Een van de vaste gesprekspunten is de dienstverlening aan cliënten van de sociale dienst.

Zie voor meer informatie deze bijlage
Hebben we jouw belangstelling gewekt, stuur dan een e-mail naar:  info@rcrkrh.nl

Wat doen wij? 

Als Regionale Cliëntenraad komen wij op voor de belangen van iedereen die onder de Participatiewet valt en afkomstig is uit de gemeente De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist.
Zo geven wij het bestuur van De Regionale Sociale Dienst  gevraagd- en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met de Participatiewet. Dit kan een advies zijn over bijzondere bijstand, zorgverzekering, Individuele Inkomenstoeslag (IIT), tegenprestatie en nog meer.

In 2006 ging de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug van start.
Toen is ook de Regionale Cliëntenraad van deze sociale dienst opgericht (RCR KRH).
In de RCR KRH zitten inwoners van de gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Wie zijn de leden van de Regionale Cliëntenraad?

De leden zijn mensen die betrokken zijn bij de doelgroep. Zo zijn er zijn leden die in hun werk of als vrijwilliger te maken hebben met mensen met een uitkering. Ook mensen die zelf een uitkering ontvangen, kunnen lid worden van de Regionale Cliëntenraad.

Als u belangstelling heeft om samen met ons op te komen voor de belangen van mensen met een bijstandsuitkering, dan bent u van harte welkom. Ook als u meer informatie wilt hebben,  horen wij dit graag.

Werkplan

Lees hier het Werkplan 2024