Adviezen

Adviezen die de Regionale cliëntenraad heeft uitgebracht met de reacties die daarop gegeven zijn:
(het nieuwste advies wordt telkens bovenaan gezet)

Adviezen 2024:

Advies Meerjarig Strategisch Plan

Adviezen 2023:

Advies en besluit Beleidsregel giften en schadevergoeding RDWI 2020

Advies beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023
* Reactie op advies beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023

Advies (ongevraagd) mbt IIT

Advies reïntegratie
* Reactie op advies reïntegratie / Breed Offensief

Advies + reactie Energietoeslag 2023

Advies beleidsregel natuurlijk naleven 2023-2025

Advies Strategisch kaders 2024-2027
* Reactie op advies Strategische kaders 2024-2027

Adviezen 2022:

Advies beleidsregel giften
           *Reactie op advies beleidsregel giften

Advies beleidsregel uitstroompremie
            *Reactie op advies uitstroompremie

Advies beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022

Advies studietoeslag

           *Reactie op de twee bovenstaande adviezen

Advies klantbelevingsonderzoek schuldhulpverlening 2021
          *Reactie op advies klantbelevingsonderzoek schuldhulpverlening

Advies beleidsregel jobcoaching

Advies aanpassing verordening cliëntenparticipatie

Advies wijziging afstemmingsverordening

Advies klantbelevingsonderzoek

Pre-advies energietoeslag

          *Reactie op de vijf hierboven genoemde adviezen

Advies beleidsregel inkomstenvrijlating
          *Reactie op advies beleidsregel inkomstenvrijlating

Advies beleidsregel parttime ondernemen
         *Reactie op advies beleidsregel parttime ondernemen

Advies-Beleidsagenda-2022
          *Reactie op advies beleidsagenda 2022