Adviezen

Adviezen die de Regionale cliëntenraad dit jaar heeft uitgebracht met de reacties die daarop gegeven zijn:

(het nieuwste advies wordt telkens bovenaan gezet)

Advies klantbelevingsonderzoek schuldhulpverlening 2021

          *nog geen reactie ontvangen

Advies beleidsregel jobcoaching

Advies aanpassing verordening cliëntenparticipatie

Advies wijziging afstemmingsverordening

Advies klantbelevingsonderzoek

Pre-advies energietoeslag

          *Reactie op de vijf hierboven genoemde adviezen

Advies beleidsregel inkomstenvrijlating

          *Reactie

Advies beleidsregel parttime ondernemen

         *Reactie

Advies-Beleidsagenda-2022

          *Reactie