Kromme Rijn Heuvelrug

Handige sites

 

 

 

 

Regionale sites:

 • rsdkrh.nl
  Dit is de website van onze eigen regionale sociale dienst. Hierbij horen de gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.
 • humanitas.nl
  Helpt op allerlei terreinen:  ondermeer hulp bij de administratie. (Algemene site.)
 • humanitas.nl/afdeling/heuvelrug
  Dit is de lokale afdeling.
 • sociaalraadsliedenzeist
  Zij geven u graag een antwoord op uw sociaal juridische vragen op het gebied van belastingen, toeslagen, sociale zekerheid en dergelijke. De dienstverlening is gratis en alleen bedoeld voor de inwoners van de gemeente Zeist. De burgers van Utrechtse Heuvelrug kunnen ook bij ons terecht maar dan alleen met een doorverwijzing van één van de Servicepunten van Utrechtse Heuvelrug.
 • voedselbank.nl
  Hier kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket. (Schrik niet voor de hoeveelheid informatie.)

Algemene sites:

 • cvster.nl/blog
  Hier vind u allerlei tips als u met een beperking toch succesvol wilt solliciteren.
 • starten-met-een-arbeidsbeperking-financiële-tegemoetkomingen
  Mensen die ondanks hun lichamelijke beperking graag een eigen onderneming opzetten, kunnen hier een overzicht vinden van financiële tegemoetkomingen, hoe deze worden aangevraagd en de voorwaarden hiervan.
 • effectiefarmoedebeleid.nl
  Op deze site vindt u beschrijvingen van aanpakken en initiatieven, waarvan betrokkenen hebben aangegeven dat die in de praktijk goed werken. Met deze site wil het ministerie van SZW een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling en daarmee aan een effectief armoedebeleid in Nederland.
 • nibud.nl
  Geeft advies over hoe u uit kunt komen met uw inkomen.
 • landelijkeclientenraad.nl
 • De Landelijke Cliëntenraad behartigt de belangen van werkzoekenden, gehandicapten en wsw-ers.
 • socialealliantie.nl
  Interessant vanwege de verschillende bijdrages en nieuwsbrieven.
 • stuurlui.nl/digitale-toegankelijkheid
  Deze site gaat over het toegankelijk maken van websites. Het bedrijf erachter richt zich vooral op het digitaal ontsluiten van WordPress-sites. Interessant omdat er ook informatie op staat over richtlijnen zoals W3C en WCAG. Jammer genoeg is deze site niet geoptimaliseerd voor mensen met slechte ogen.
 • wsnp.nl
  Als u schulden heeft en informatie zoekt.
 • woonlastenfonds.nl
  Wanneer heb ik recht op een bijdrage uit het woonlastenfonds?