Kromme Rijn Heuvelrug

Zelfinspectie-app! Wat is de volgende stap?

In Nederland zijn er nog steeds mensen die net zoveel geloven  in techniek als vroeger in Haarlemmerolie, als probaat middel tegen alle kwalen.In een artikel van Trouw is sprake van een zelfinspectie-app, bedoeld om beter te kunnen handhaven.
De vraag is nu: wie is hiermee gediend? De ontvanger van bijstand of medewerkers van de afdeling Handhaving. En hebben de ontvangers hierom gevraagd of is het weer een verkapte bezuinigingsmaatregel?

(Uit ervaring weten we dat er nogal wat mensen worstelen met de digitale loketten van de overheid. Zeker als je zelf geen DigiD hebt en een digibeet bent.)

Het komt dan ook niet sympathiek over omdat hier weer de nadruk wordt gelegd op handhaving en niet op duidelijke regels met een heldere communicatie of meer competente ambtenaren. Sommige bijstands0ntvangers weten gewoon niet dat ze in overtreding zijn en om dat probleem zó op te willen lossen is nogal fragwürdig.