Kromme Rijn Heuvelrug

Vrijwilligersvergoeding op niveau? Helaas!

In de zaterdageditie van de Volkskrant van 11 maart jl stond het volgende:Volkskrant 11-03 mbt vrijwilligersvergoeding

"Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor hun werk 150 euro per maand ontvangen, zonder dat dit wordt verrekend met hun uitkering. De maximale vergoeding per jaar wordt 1.500 euro.
De regel gaat in vanaf 1 april, schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.
Tot april krijgen mensen in de bijstand maximaal 95 euro per maand of 764 euro per jaar. Alleen als de gemeente bepaalt dat het werk helpt bij de reïntegratie op de arbeidsmarkt mag er nu al 1.500 euro per jaar verdiend worden.Vrijwilligers met een WW-uitkeringof zonder uitkering hebben nu ook al recht op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van maximaal 1.500 euro per jaar.

Vorig jaar stelde CDA-Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot in een initiatiefnota voor om de maximale vrijwilligersbijdrage voor iedereen gelijk te maken. Volgens de Kamerbrief noemt Bruins Slot de huidige regeling 'niet stimulerend'.Het verschil tussen de kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk dat helpt bij de reïntegratie en vrijwilligerswerk dat daar niet bij helpt is bovendien'vaak niet uit te leggen', volgens het Kamerlid.
Klijnsma volgt het advies om de regels gelijk te maken nu op. De staatssecretaris noemt vrijwilligerswerk in de brief' waardevol voor de maatschappij en voor de vrijwilliger zelf. Die kunnen hiermee immers nuttige ervaring opdoen en het biedt kansen om hun netwerk uit te breiden. Dit kan ook weer helpen bij het vinden van betaald werk.
'Een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat de huidige verschillen 'niet logisch en niet fair zijn'.'We zijn blij dat de vergoeding voor deze groep normaal geworden is.
Het voelde lullig dat een deel van de bijstandsgerechtigden de helft minder onkostenvergoeding kreeg dan andere vrijwilligers', zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.
'De timing riekt wel naar verkiezingsretoriek. Maar het is goed dat Klijnsma na vier jaar als staatssecretaris toch het roer om gooit.'Het aantal mensen met een bijstandsuitkering steeg in 2016 tot ruim 460 duizend.
Volgens de laatste cijfers van Divosa, de landelijke koepel van sociale diensten, doet ongeveer 19 procent van deze mensen vrijwilligerswerk."

Als regionale cliëntenraad zijn we daar uiteraard heel blij mee. En met dank aan Hanke Bruins Slot!

Update 28-04-2017: het feest gaat niet door. Het onderwerp vrijwilligersvergoeding is controversieel verklaard en daardoor wordt de oude regeling niet aangepast. Dit bericht kunt u terugvinden op de website van Divosa.