Kromme Rijn Heuvelrug

Vk: “In dienst nemen gehandicapten wellicht simpeler”

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken op internet heeft gepubliceerd. Belangenclubs en burgers kunnen erop reageren. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State en vervolgens naar het parlement. Het pakket maatregelen is de uitwerking van het ‘breed offensief’ dat Van Ark eind vorig jaar aankondigde. Dit offensief is het alternatief voor een brisant plan uit het regeerakkoord om gehandicapten onder het minimumloon te laten verdienen. Na breed verzet werd dat plan ingetrokken.Werkgevers kunnen al jaren subsidie krijgen als zij een gehandicapte in dienst nemen die te weinig produceert om het minimumloon te verdienen. De werkgever moet altijd minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Gemeenten moeten bepalen wat de productie waard is – de zogenoemde ‘loonwaarde’ – en de subsidie uitbetalen om de loonwaarde tot het minimumloon aan te vullen.

Maar gemeenten hebben allemaal eigen manieren bedacht om de loonwaarde vast te stellen en de subsidie uit te betalen. Daardoor hebben werkgevers te maken met grote rompslomp als ze gehandicapten uit verschillende gemeenten in dienst hebben. Om het voor werkgevers eenvoudiger te maken, kondigt Van Ark nu weer uniform landelijk beleid aan voor het bepalen van de ‘loonwaarde’ en voor de subsidie.

Eigenlijk ontneemt zij de gemeenten daarmee beleidsvrijheid. Dat lijkt ze ook van plan met bijvoorbeeld de ‘taaleis’. Gemeenten zijn wettelijk verplicht van bijstandsgerechtigden te eisen dat zij het Nederlands voldoende beheersen. Als zij dat niet doen en geen scholing accepteren, kan de uitkering worden verlaagd. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks. Van Ark wil gemeenten dwingen die straf toe te passen.

Beleidsvrijheid is juist een kern van de decentralisatie, de overdracht van bevoegdheden van het Rijk aan gemeenten. Gemeenten zouden met eigen beleid maatwerk kunnen leveren, getoetst aan de plaatselijke politieke voorkeuren in de gemeenteraad. Sinds 2006 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand en sinds 2015 voor alle arbeidsgehandicapten, de jeugdzorg en de zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden.

De afspraak is dat overheid en werkgevers de komende jaren 125 duizend gehandicapten aan een baan helpen. Als dat niet lukt, worden boetes opgelegd. Volgens Van Ark liggen werkgevers voor op schema: eind 2017 zijn 37 duizend banen gecreëerd terwijl dat er volgens de plannen 33 duizend moesten zijn. Om de vaart er in te houden, wil Van Ark met het ‘breed offensief’ obstakels wegnemen. Het gaat dan om de uniformering van de keuring van de arbeidsproductiviteit en de uitbetaling van de subsidie. Ook de procedure bij ziekte van de gehandicapte wordt versimpeld. (Bron: Volkskrant 1 mei 2019 – Van: Gijs Herderscheé.)