Kromme Rijn Heuvelrug

Visiedocument: Schuldenproblematiek en rechtspraak

Gelukkig voor ons groeit ook bij gezaghebbende organisaties, in dit geval "De Rechtspraak" het besef dat we anders met schulden en de rechtspraak moeten omgaan.

De Rechtspraak maakt zich zorgen over de grote groep burgers die zich moeilijk staande kan houden in onze ingewikkelde samenleving. Veel van deze mensen zijn betrokken in juridische procedures en behoren tot de vaste clientèle van de rechtbank. Waar het gaat om schuldenzaken frustreert het rechters dat vonnis wijzen doorgaans niet bijdraagt aan een oplossing maar eerder de problemen vergroot. Daar wil
de Rechtspraak verandering in brengen

Dit visiedocument van de werkgroep schulden en rechtspraak beoogt daaraan een bijdrage te leveren.

Bij de voorbereiding van het document hebben wij (de werkgroep) met vele betrokken organisaties en partijen gesprekken gevoerd. Wij hebben dit als uitermate zinvol ervaren. Niet in de laatste plaats vanwege de nuttige suggesties die zijn gedaan, die ons geholpen hebben bij het vormgeven van ‘de schuldenrechter’. Maar ook omdat we, door met elkaar in gesprek te gaan, beter zicht hebben gekregen op de werkelijkheid van de ander.
Er zijn vele organisaties betrokken bij de schuldenproblematiek. Meer regie op de keten is hard nodig en wat ons betreft moet ook de Rechtspraak daar beter op aanhaken. We hopen dat dit visiedocument laat zien waarom dat nodig is en een stimulans biedt. Wij presenteren hierin ideeën die binnen het domein van de Rechtspraak zelf liggen, haar eigen rol betreffen en waarmee de Rechtspraak direct aan de slag kan gaan. Daarnaast stellen we maatregelen voor waarvoor soms wijziging van wet- en regelgeving nodig is123