Kromme Rijn Heuvelrug

Toegang garantieplaatsen niet eenvoudig

Laat cliënten zelf de beoordeling voor het baanregister aanvragen

Er hapert nog behoorlijk wat aan de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Dit stelt de Landelijke Cliëntenraad (LCR) in een brief aan de Eerste Kamer die de wet op 24 maart behandelt. Zo kunnen de cliënten van de Participatiewet niet zelf een aanvraag indienen voor opname in het baanregister. Hierdoor loopt een deel van de mensen werk mis en zijn ze sterk afhankelijk van de gemeente. 'Wij willen dat de staatssecretaris met de gemeente en UWV afspraken maakt hoe mensen sneller aan de slag komen', stelt LCR-voorzitter Gerrit van der Meer.

Voor het hele bericht, gaat u naar de site van de Landelijke Cliëntenraad.