Kromme Rijn Heuvelrug

RDWI

Regionale Cliëntenraad aan de slag met Werkplan 2019

Waarom hebben wij een Werkplan nodig? Daarvoor is het goed om te weten wat onze taken en bevoegdheden zijn. Die zijn vastgelegd in de verordening Cliëntenparticipatie artikel 2:

1.    Doelstelling van de regionale cliëntenraad is de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Participatiewet waar mogelijk te verhogen.
2.    De taken van de Regionale Cliëntenraad bestaan uit:

  • het behartigen van de collectieve belangen van de ingezetenen van de bij de RDWI aangesloten gemeenten, die aanspraak kunnen maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten;

  • het gevraagd en ongevraagd adviseren primair aan het Algemeen Bestuur en aan de gemeenteraden, over het beleid en uitvoering van de aan de RDWI opgedragen wetten en regelingen in het kader van de Participatiewet;

  • het betrokken worden bij beleidsontwikkeling en –uitvoering en de evaluatie van het beleid

Lees verder

Overleg DB (Dagelijks Bestuur) en RCR

Foto van wethouders bij overleg van RCR en DBTweemaal per jaar hebben wij een overleg met het Dagelijks Bestuur van de RDWI. Ditmaal ging het oa. over de invulling van locale cliëntenraden (een lastig punt), de samenwerking van de RSD met de BIGA, onze visie op de dienstverlening van de RSD, vragen over de toekomst van de CAZ (nav.  de opzegging contract door Zilveren Kruis) en het project "Klant in Beeld".

Onze voorzitter, Wilma Vincken, maakte van deze gelegenheid gebruik om de aanwezige wethouders van de 5 gemeentes te voorzien van een rood keukenschort met een verwijzing naar het VN-verdrag over gehandicapten.

Afscheid van Kees Mosselman

Bij het overleg van afgelopen dinsdag nam de cliëntenraad afscheid van Kees Mosselman, directeur/bestuurder van de RDWI. Rhea bedankte hem met een afscheidsspeech en tot slot kreeg hij van ons een mand met streekprodukten als kadootje.Afscheid van Bert van der Weij