Kromme Rijn Heuvelrug

Regionale Cliëntenraad zoekt nieuwe leden!

Wat doen wij?

Als cliëntenraad geven we gevraagd en ongevraagd advies over de plannen rondom werk en inkomen van de Regioniale Sociale Dienst. Als cliëntenraad zijn we betrokken bij de uitvoering van deze plannen. Ook praten we mee over de dienstverlening van de RSD.

Wat biedt de cliëntenraad?
De leden van de raad krijgen scholing op het gebied van de Participatiewet om hun kennis te vergroten. Het is mogelijk om korte cursussen of workshops te volgen die nodig zijn om het werk voor de raad goed te kunnen doen.

Heb je belangstelling?
Je kunt ons bereiken via 06-3016 1160 of via de contactpagina.

Wat verwachten wij van nieuwe leden? Dat hij of zij:
•    woont in een van de gemeenten van de RSD (De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede,
Utrechtse Heuvelrug of Zeist);
•    goed kan samenwerken binnen een team;
•    zich betrokken voelt bij de inwoners die ondersteuning nodig hebben op het terrein van werk en inkomen (de Participatiewet);
•    open staat voor signalen uit de samenleving, bijvoorbeeld vanuit een netwerk van
personen en/of organisaties;
•    in is staat deze signalen te vertalen in beleidsvragen en beleidsadvies;
•    communicatief (mondeling en schriftelijk) vaardig is;
•    beschikt over een open en kritische houding;
•    kan omgaan met tegengestelde belangen en
•    in is staat om tot een afgewogen oordeel te komen.

Bovenstaande is een weerspiegeling van de formele kant. Vind je het gewoon een uitdaging om in een voortdurend spel de grenzen te verkennen en wil je graag een stem voor alle bijstandsontvangers in de onze regio zijn, zonder alles vooraf beter te weten, dan ben je meer dan welkom. Daarnaast is enige humor wel een minimum voorwaarde.