Kromme Rijn Heuvelrug

Ons doel

Wat doet de Regionale Cliëntenraad Kromme Rijn Heuvelrug (RCR KRH)?

In 2006 ging de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug van start. Toen is ook de Regionale Cliëntenraad (RCR KRH) opgericht.
In deze RCR KRH zitten inwoners van de gemeentes: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Als Regionale Cliëntenraad komen wij op voor de belangen van iedereen die onder de Participatiewet valt en afkomstig is uit een van deze  5 gemeenten. Zo geven wij het bestuur van De Regionale Sociale Dienst  gevraagd- en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met de Participatiewet.

Dit kan een advies zijn over bijzondere bijstand, zorgverzekering, langdurigheidstoeslag, tegenprestatie en nog meer.

Wie zijn de leden van de RCR KRH?

In de RCR zitten cliënten die een uitkering van de RSD ontvangen. Maar ook zitten er leden in van de lokale cliëntenraden. Daarnaast zijn er leden die in hun werk te maken hebben met mensen met een laag inkomen of gewoon betrokken zijn bij deze doelgroep.

Als u belangstelling heeft om samen met ons op te komen voor de belangen van mensen met een bijstandsuitkering, dan bent u van harte welkom. Ook als u meer informatie wilt hebben, dan horen wij dit graag.