Kromme Rijn Heuvelrug

Onderzoek “Als verrekenen een beperking is”

Uit dit onderzoek blijkt dat 61% van de werkende respondenten in financiële problemen komt door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering. Bij 92% van de werkende respondenten leidt de inkomstenverrekening tot onzekerheid over hun inkomen. Dit heeft consequenties voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Het ministerie van SZW, UWV en Divosa nemen de inzichten uit het onderzoeksrapport serieus. Zij gaan samen met de Landelijke Cliëntenraad (LCR), aanjager van het onderzoek, aan de slag met de aanbevelingen….

Het hele artikel hierover kunt u lezen op de site van Stimulansz. Het rapport zelf vindt u hier.