Kromme Rijn Heuvelrug

Nieuwsbrief Vereniging Mobility

Vereniging Mobility geeft sinds een aantal maanden een eigen nieuwsbrief uit. Hier kunt u de integrale versie van nieuwsbrief 6 lezen.

Nieuwsbrief nr. 6, 2021 

10-jarig jubileum Vereniging Mobility

In 2021 bestaat Vereniging Mobility 10 jaar. Dit gaan we vieren met 2 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op donderdagmiddag 21 oktober 2021 in Noord-Brabant. De tweede bijeenkomst is op donderdagmiddag 4 november 2021 in Leeuwarden. Zet de data alvast in uw agenda. Binnenkort volgt meer informatie. 

Nieuws van leden 

Caparis krijgt 300.000 euro voor banenplan

Caparis ontvangt 300.000 euro van de Start Foundation. Met het kapitaal van de Start Foundation gaat Caparis een van haar locaties ombouwen tot een innovatieve werkplaats voor het recyclen en upcyclen van zonnepanelen. Directeur Bonnema: ‘De eerste generatie zonnepanelen is aan vervanging toe en komt geleidelijk beschikbaar. Wij gaan deze afgedankte zonnepanelen inzamelen en verwerken tot bouwproducten voor nieuwe zonne-energie-installaties. Daarmee bieden we een circulaire oplossing voor afgedankte zonnepanelen en reduceren we tegelijk de CO2-uitstoot van nieuwe zonne-energie-installaties.’ – Zie voor meer informatie: Caparis krijgt 300.000 euro voor banenplan | Caparis

Verkiezing meest toegankelijke gemeente van start

De VNG heeft deze week het startschot gegeven voor de verkiezing van de ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’. De koepelorganisatie wil leden stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren. Elke gemeente doet automatisch mee aan de verkiezing.

Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij om ruim vier miljoen Nederlanders. ‘Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden,’ zo schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zie voor meer informatie: Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van start | VNG

Vooral toename jongeren in de bijstand

Eind maart 2021 telde Nederland 433 duizend mensen in de bijstand. Dat zijn er bijna 12 duizend meer dan een jaar eerder. Voor het vierde kwartaal op rij zijn er nu meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. De toename was in het eerste kwartaal van 2021 relatief het sterkst onder jongeren.

In elke onderscheiden leeftijdsgroep waren er eind maart 2021 meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het grootst. Het aantal jongeren in de bijstand was ruim 3 duizend hoger dan een jaar eerder. Dit komt overeen met 9 procent. Zowel onder de 27- tot 45-jarigen als de 45-plussers kwam het relatieve verschil ten opzichte van een jaar eerder lager uit dan bij de jongeren. Bij de 27- tot 45-jarigen ging het om ruim 3 procent, bij de 45-plussers om iets meer dan 1 procent. In aantallen waren dat respectievelijk 5 duizend en iets minder dan 3 duizend bijstandsontvangers. Voor het derde kwartaal op rij zijn er in elke leeftijdsgroep meer bijstandsgerechtigden dan een jaar eerder. Zie voor meer informatie:

Vooral toename jongeren in de bijstand – stimulansz

Huidig kabinet verkent andere vormen kostendelersnorm

Het huidige kabinet heeft naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke roep een verkenning gedaan naar een andere vormgeving van de kostendelersnorm. Verschillende opties zijn verkend. De meest vergaande, afschaffing, is ook in kaart gebracht. Alle opties uit de verkenning zijn, gelet op de demissionaire status, neutraal aan de Kamer en het nieuw te vormen kabinet verzonden. Zie voor meer informatie:

Kamerbrief motie over onderzoek effecten kostendelersnorm | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Verhoging vrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de bedragen voor de vrijstelling van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk veranderd. Het vrijgestelde bedrag is de hoogte van de vergoeding die iemand maximaal mag ontvangen voor werkzaamheden als vrijwilliger en dan niet in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari 2021 is de vrijstelling per 1 januari verhoogd naar €180 per maand met een maximum van €1.800 per jaar. Zie voor meer informatie:

Gemeentenieuws van SZW 2021-2 | Actueel | Rijksoverheid.nl

 Cao aan de slag

Op 1 juli 2021 gaat de cao Aan de Slag in. Dat hebben Cedris, VNG, CNV en FNV afgesproken. Cao Aan de Slag is een geheel nieuwe cao. Cao Aan de Slag geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die:

  • niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen;
  • met behulp van subsidie werken (loonkostensubsidie) of werken in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk);
  • in dienst zijn bij een (onderdeel van een) gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere publieke organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet;
  • in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen. Daarin staan de mensen die vallen onder de afspraak die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Zie voor meer informatie: Cao Aan de Slag – Cedris

Ieder(in) vraagt aan formateur aandacht voor de inclusieve arbeidsmarkt

Ieder(in) een brief verzonden aan informateur Hamer. Doel hiervan is het bestrijden van de achterstand op de arbeidsmarkt van deze groep op te nemen in het regeerakkoord. Dat is heel hard nodig. Want de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking blijft al jaren ver achter op die van mensen zonder beperking, ondanks de nodige inzet van beleidsmakers, politici en werkgevers.

Ieder(in) pleit samen met FNV Uitkeringsgerechtigden, VCP, LCR, Stichting studeren en werken op maat, Wij Staan Op!, Vereniging Inclusie Nederland, Coalitie voor Inclusie voor 3 concrete zaken om dit aan te pakken.

  1. Richt een regionaal werknemersservicepunt in dat het recht op informatie en ondersteuning

regelt voor (potentiële) werknemers met een arbeidsbeperking;
2.         Monitor de inclusieve arbeidsmarkt;
3.         Compenseer mensen met een medische urenbeperking.

Beslagvrije voet bijstandsgerechtigden

Bij ruim 200 gemeenten is bij bijstandsgerechtigden bij wie in januari, februari of begin maart 2021 beslag is gelegd een te lage beslagvrije voet berekend.

In berichtgeving hierover is – ten onrechte – de indruk ontstaan dat dit komt door een fout van gemeenten. Aanleiding voor de te laag berekende beslagvrije voet is dat de betreffende gemeenten de te reserveren vakantietoeslag niet maandelijks doorgeven aan de Polisadministratie, terwijl de rekenmodules voor de beslagvrije voet ervan uitgaan dat de vakantietoeslag wel maandelijks wordt doorgegeven.

Zie voor meer informatie: Gemeentenieuws van SZW 2021-4 | Actueel | Rijksoverheid.nl

 LCR congres op 28 oktober 2021

Als alles goed gaat, vindt het LCR-congres op 28 oktober 2021 weer plaats in een zaal waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een mooi moment om je te buigen over het thema Burgers bouwen aan vertrouwen. Natuurlijk kunnen we nu niet voorspellen of dit écht gaat gebeuren. Als we niet naar een zaal kunnen, gaan we het congres anders inrichten.

De inschrijving wordt geopend in september 2021. Er komen mooie onderwerpen aan bod en we hebben een zeer bekende Ab Harrewijnredenaar. Die maken we in het najaar ook alvast bekend. De aanmelding voor de Cliënt in Beeld-prijs is al geopend. Zie voor meer informatie:

Zet in je agenda: 28 oktober LCR-congres – Landelijke Cliëntenraad – Nieuws (landelijkeclientenraad.nl)