Kromme Rijn Heuvelrug

Movisie-lezing van Thomas Kampen

Thomas Kampen - UVH.nl

Vandaag was er een interessante online lezing van Thomas Kampen (UVH.nl). Met de veelzeggende titel: “De mens centraal in de bijstand”

Hier een samenvatting geven is schier onmogelijk omdat zijn voordracht één uur duurde. (Het was een old-school lezing volgens het zender-ontvanger model. Er was wel een chat mogelijkheid maar die speelde nauwelijks een rol.)

Interessant was zijn verwijzing naar een boek van Bernardo Zacka: “When the state meets the street”.
Want daarin kwamen drie soorten ambtenaren naar voren: de strenge, de zorgzame en de onverschillige. Over de voortdurende strijd die zij moeten voeren met hun eigen overtuigingen en de weerbarstige realiteit.

En dat haakt precies in op ervaringen met onze eigen sociale dienst: de diversiteit aan medewerkers en wat dat voor gevolgen voor de cliënten heeft.

Zijn pleidooi voor informele uitwisseling tussen die verschillende karakters, noem het maar intervisie, vonden wij zeer aansprekend. Zoek maar naar een middenweg en spreek elkaar aan op genomen beslissingen.

Wat opvallend was, was de afwezigheid van het begrip “omgekeerde toets” want indirect ging deze lezing ook daarover. Én de afwezigheid van ervaringsdeskundigen, er was gekozen voor een veilige setting met voorspelbare panelleden.

De tekst zelf komt binnenkort beschikbaar en daarvoor verwijzen we naar Movisie.nl