Kromme Rijn Heuvelrug

Mobility Mentoring en Congres 2016

"In Boston in de VS is een succesvolle nieuwe aanpak van schulden en armoede ontwikkeld: Mobility Mentoring. Het uitgangspunt is dat armoede en schulden verlammend werken op ons vermogen problemen op te lossen. De aanpak is erop gericht betaald werk te vinden dat voldoende oplevert om van rond te komen. Daarvoor moeten gezinnen ook werken aan bijvoorbeeld betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid.

Deze vernieuwende aanpak vraagt om maatwerk. Daarom zoekt Platform31 in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, Radboud MC, Erasmus MC, gemeente Rotterdam en Regionale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug naar manieren om de begeleiding aan de context van de Nederlandse schuldhulpverlening aan te passen."

Op 10 november was er een congres, gewijd aan deze aanpak. Meer erover leest u hier.