Kromme Rijn Heuvelrug

Lokale cliëntenraad wil overgangsregeling gemeentelijke belastingen

Veel onrust en stress onder achterbanBiltsche Courant 01-03-17

Hieronder volgt een letterlijke weergave van een artikel uit de Biltsche Courant van 1 maart 2017: "Cliëntenraad wil overgangsregeling
Inwoners van de gemeente De Bilt die van de bijstand moeten rondkomen, ontvingen rond 25 januari een brief van de RSD (Regionale Sociale Dienst) en van de BGHU (Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht) waarin werd vermeld, dat er geen automatische kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen meer wordt verleend.

DE BILT – Vervolgens stuurde de BGHU een formulier met de criteria waaraan men moest voldoen om van de gemeentelijke belastingen kwijtgescholden te worden. Loeky Weinberg, hoofd pr van de Cliëntenraad: "Mensen in de bijstand moeten de kwijt-schelding opnieuw aanvragen. Het kost veel moeite om alle papieren op te zoeken, vooral omdat alles tegenwoordig digitaal wordt verstuurd."
Penningmeester Cas Jansen: "Er worden belastingaanslagen via Mijn Overheid gestuurd, aanslagen die oplopen tot 800 euro. De eerste termijn moet al voor 28 februari betaald worden. Onmogelijk voor mensen in de bijstand. Bovendien zijn er velen die niet op Mijn Overheid kijken en tot 25 januari in de veronderstelling waren dat de automatische kwijtschelding ook in 2017 zou doorgaan. Zij hebben namelijk ooit een vinkje geplaatst om de overheid toestemming te geven hen digitaal te benaderen, en vervolgens niet nagedacht over het feit dat dan álle informatie dan digitaal komt. Waarschijnlijk weten zij ook de weg niet te vinden richting BGHU om kwijtschelding aan te vragen. Bijstandsgerechtigden gaan uit van het vermogen van circa 5.000 dat ze mogen bezitten.

Bij navraag is gebleken, dat de BGHU zal uitgaan van een veel lager bedrag, dat waarschijnlijk onder de 2.000 euro ligt. Helaas heeft de BGHU hiervoor geen norm gegeven. Hierdoor zullen veel personen geen kwijtschelding krijgen. Met andere woorden: er is een hoop onduidelijkheid, zowel van de kant van de RSD en de BGHU als van de gemeente. De gemeente communiceert met de RSD en moet volmacht geven aan de BGHU. Het is prima om de criteria te toetsen, maar laat dat niet pas in januari weten."

Loeky: "De RSD heeft geschreven dat we ons, als we in de financiële problemen komen, moeten aanmelden bij de schuldhulpverlening. Het toppunt: wij willen de mensen juist uit de schuld halen!" Cas vervolgt: "Deze veranderingen zijn niet landelijk, maar gelden alleen voor de Utrechtse Heuvelrug en De Bilt. Wij van de Cliëntenraad vinden het onbehoorlijk om zonder overgangsregeling dit soort besluiten te nemen over de rug van een zeer kwetsbare groep. Het geeft veel onrust en stress onder onze achterban." Jansen heeft een brief geschreven maar heeft hierop nog geen reactie ontvangen."

Geen kwijtschelding? Dan direct betalen!

Inmiddels blijkt uit de correspondentie van de Bghu ook dat zij die niet voor kwijtschelding in aanmerking komen, het alsnog verschuldigde bedrag in één keer moeten betalen. Brief Bghu kwijtschelding