Kromme Rijn Heuvelrug

Kwijtschelding gemeentelijke belasting aanvragen

Een week geleden viel het aanslagbiljet voor de afvalstoffen- en de zuiveringsheffing in de bus. Voor mensen die leven op bijstandsniveau is dat veel geld. (Bij een eenpersoonshuishouden gaat het dan om € 292,35. Gezinnen betalen nog meer.)
Dus direct de website van de Rsd erbij gepakt om te kijken of ik voor kwijtschelding in aanmerking kom. De getoonde informatie verwijst me naar een formulierenbrigade en verder staat er helemaal niets bruikbaars op behalve: "In principe hoeft u deze belasting(en) niet te betalen als uw inkomen op, of net boven bijstandniveau ligt."

Dit klopt maar half omdat er ook nog sprake is van een grens die gesteld wordt aan het spaargeld of eigen vermogen. Zit u boven die grens, dan is er geen kwijtschelding mogelijk.
Informatie over de hoogte van die vermogensgrens is op deze site niet beschikbaar maar óók niet bij de "Belastingsamenwerking", de BGHU.

Ik kan een telefoonnummer bellen en dan moet ik heel snel mijn aanslagnummer en BSN-nummer invoeren. Als dat bij de tweede poging goed gaat, krijg ik een aardig stemmejte te horen dat zegt dat er binnen 8 weken een uitslag volgt. Tot die tijd hoef ik niet te betalen. Als de computer zich na dit gesprek zou verslikken, heb ik pech. Geen bewijs dat ik gebeld heb.

Dus daarom ook nog ingelogd via bghu.nl om daar alsnog online een kwijtschelding aan te vragen. Ook hier geen harde informatie maar een "toelichting" bij de adviesmodule aanvragen kwijtschelding die zegt: "Zijn uw inkomsten of spaartegoed hoger dan de vastgestelde normen dan het verzoek om kwijtschelding afgewezen."
Mijn aanvraag wordt door het Landelijke Inlichtingen Bureau getoetst en ik krijg binnen 8 weken bericht. Dus maar snel een kaars voor Maria Lichtmis aangestoken en hopen dat het goed komt!