Kromme Rijn Heuvelrug

Hans Hillebrand

Hans Hillebrand

Mijn naam is Hans Hillebrand, 66 jaar, woonachtig op de Utrechtse Heuvelrug en actief binnen Regionale Cliëntenraad (RCR) sinds 4 jaar. Mijn gedrevenheid is, dat iedereen op een persoonlijke, rechtvaardige wijze wordt behandeld vanuit ons menszijn. Daar is een wereld nog te winnen. De cliëntenraad behartigd de belangen van iedereen en tracht dat te doen vanuit een lerende wijze en dat pas ik ook toe op mijzelf in het belang van de cliënt.

Nederland kent voor haar burgers ingewikkelde regelgeving en zeker voor onze achterban. Het is niet eenvoudig en zeker niet als je de taal niet machtig bent en ook dat wil ik graag toegankelijk maken.

Wij (ik)weten het niet beter, maar kennen de belangen van onze achterban (cliënten) goed. Vanuit die gedachte probeer ik mee te te denken in heldere regelgeving voor eenieder die daar mee te maken heeft. Tevens hebben wij een controlerende taak over de uitvoering van het beleid van de RSD. Dan gaat het over schulden, re-integratie, werk en inkomen.

Tevens ben ik lid van de minimaraad op de Utrechtse Heuvelrug die de wethouder adviseert. Daarnaast ben ik secretaris van de Cliëntenraad Utrechtse Werktafel om daar de stem van onze achterban te laten doorklinken.

Volledige grootte is 390 × 491 pixels