Kromme Rijn Heuvelrug

Giften hoeven niet altijd aangerekend te worden als inkomen

Volgens een recente beleidsregel van de RSD worden voortaan niet alle giften bestempeld als extra inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om giften voor bijzondere en noodzakelijke kosten.

Maar ook om giften in natura of die te maken hebben met een schadevergoeding.
De hoogte van deze giften is wel begrensd en het is nog even puzzelen wanneer het wél en wanneer het niét is toegestaan.

En als mosterd na de maaltijd werd in Zeist in december een motie aangenomen waarbij gedurende de periode van december 2020 tot en met januari 2021 giften tot een hoogte van € 2000 niet gekort mogen worden op de bijstandsuitkering. (Dat is meer dan de grens van  € 1500 die de RSD hanteert.)