Kromme Rijn Heuvelrug

Gemeentelijke- en Waterschapsbelastingen 2017

Geen automatische kwijtschelding in 2017Logo Bghu

Een paar maanden geleden kregen cliënten van de RSD een brief van de BGHU, een samenwerkingsverband van de gemeentes Bunnik, de Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht en Zeist. Inwoners die tot nu toe automatisch een vrijstelling kregen van de gemeentelijke belastingen, moeten nu zelf een bezwaarschrift indienen. En dat is geen kattepis.

Bewijsstukken

Hier volgt een overzicht van de stukken die u moet insturen: (afgeleid van een bezwaarschrift in Zeist.)
•    Volledig ingevuld kwijtscheldingsformulier;
•    bankafschriften, van de laatste maand, inclusief saldo;
•    inkomstenspecificaties (specificaties van loon, uitkering, pensioen. lijfrentes. studiefinanciering, alimentatie, heffingskortingen, door u ontvangen huur etc.);
•    polisblad ziektekostenverzekering;
•    beschikking Belastingdienst huurtoeslag;
•    beschikking Belastingdienst zorgtoeslag;•    beschikking Belastingdienst voorlopige teruggave/voorlopige aanslag;
•    eventuele schulden en aflossingen;
•    huur of hypotheekrente;•    kopie kentekenbewijs deel 1 en 2.

Verzoek om kwijtschelding

Dit verzoek bevat een vragenlijst van twee A4-tjes, wij gebruiken de versie van Zeist: BGHU aanvraag 2017 Zeist. Woont u niet in Zeist, dan is er mogelijk sprake van een andere regeling en andere bedragen.

Normen en bedragen

Hieronder vindt u de bedragen die voor de gemeente Zeist gelden en die u pas ziet nadát u een kwijtscheldingsprocedure bent gestart en de papieren thuis ontving. Hoe de optelsom er straks uitziet en of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, valt hieruit niet af te leiden.

"Voor aanvragen vanaf 1 januari 2017 hanteren wij de onderstaande normbedragen:
Gehuwd/Samenwonend
U bent beiden jonger dan 65 jaar    €    1.403,98Een van u is 65 jaar of ouder          €    1.562,42
U bent beiden 65 jaar of ouder        €    1.573,04
Alleenstaande
U bent jonger dan 65 jaar    €      982,79
U bent ouder dan 65 jaar     €    1.145,26*
Alleenstaande ouder
U bent jonger dan 65 jaar    €      982,79
U bent ouder dan 65 jaar     €    1.145,26**
Ziektekostenverzekering
Bij de behandeling van het kwijtscheldingsverzoek wordt rekening gehouden met de normpremie van de ziektekostenverzekering. Voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder is dit een bedrag van € 39,00 per maand en voor echtgenoten bedraagt dit € 85,00 per maand.

Overige van belang zijnde bedragen        
Maximum bedrag voor de berekening van de woonlasten    €    710,68
Vast bedrag dat van de woonlasten wordt afgetrokken:        
– eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens    €    206,48
– eenpersoons-ouderenhuishouding                    €    204,66
– meerperoons-ouderenhuishouding                    €    202,85"

*  De gemeente de Bilt hanteert hier het bedrag van € 1.155,88 voor AOW-gerechtigden.
** De gemeente de Bilt hanteert hier het bedrag van € 1.155,88 voor AOW-gerechtigden.

Jackpot

Voor onze cliënten wordt het dus een loterij: eerst een enorme hoeveelheid gegevens toesturen en dan maar hopen dat je binnen de norm van jouw gemeente valt. Zelf met enige mate van zekerheid berekenen of je binnen hun marges valt, is op basis van de verstrekte informatie niet mogelijk. Dit noemen ze maatwerk.

Bghu.nl

Over de website van de (of het) Bghu kunnen we kort zijn: bagger. (Het is vergelijkbaar met het bouwen van een strak gebouw op basis van 7 verschillende soorten stenen.)

BGHU mailbericht in header.

Probeer maar eens informatie te vinden die up-to-date én leesbaar is. Als voorbeeld een mailbericht over automatische incasso over 2016. Als je op de i aan de rechterzijde klikt, gebeurt er niks. Klik je op het bericht zelf, dan staat er:
"Onlangs hebben wij e-mails verstuurd naar onze klanten, aan wie in de loop van 2016 een aanslag was opgelegd, maar waarvan de aanslag nog niet volledig door ons is geïncasseerd. Deze mails komen van de BghU en zijn puur ter informatie. We wilden u op de hoogte brengen van het feit dat er in 2017 geld gaat worden afgeschreven voor een aanslag die in 2016 is opgelegd. Voor meer informatie, over welke aanslag het gaat en hoeveel er nog geïncasseerd gaat worden, kunt u terecht op ons digitaal loket Mijn BghU."
Uiteraard ontbreekt ook hier een bruikbare link. Deze hele website is niet bedoeld als informatiebron, maar meer als loket. Het voordeel voor de makers is dat ze de inhoud niet hoeven te actualiseren, het nadeel voor de klant is dat er dus geen informatie anno 2017 op staat. Wel wordt er heel netjes verwezen naar een Leidraad invordering (van 90 pagina's) maar daar worden wij niet vrolijk van.

One Size fitts all

En behoor je tot de gelukkigen die wél voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komen, dan krijg je een mooie standaard brief  die naar iedere aanvrager verstuurd kan worden en is het daarna wachten op het uiteindelijke resultaat. We hebben hier de naam van de klant veranderd en zijn commentaar meegenomen.