Kromme Rijn Heuvelrug

Compensatie Zorgkosten?

Op de nieuwe website zorgkosten.nl, een initiatief vlogo zorgkosten.nl sitean adviesbureau BS&F, kunnen mensen vinden of en zo ja hoe zij in aanmerking komen voor compensatie van hun zorgkosten. Welke vergoeding zit in jouw zorgverzekering? Welke gemeentelijke regelingen zijn er?

En welke zorgkosten kun je aftrekken van de belastingdienst? Aan de hand van gerichte vragen wordt de bezoeker inzicht gegeven in zijn situatie. Deze website is ontwikkeld op verzoek van gemeenten, omdat zij een grotere rol hebben gekregen om inwoners goede en betaalbare toegang tot zorg te bieden.
Gemeenten en hun maatschappelijk partners kunnen zich aansluiten bij deze website, die momenteel in Amersfoort en Berkellandgestest wordt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met BS&F via info@zorgkosten.nl.

Voor : Bunnik, De Bilt, Driebergen, Utrechtse Heuvelrug en Zeist geldt:
"Deze gemeente is nog niet actief. Uw gemeente is nog geen deelnemer van Zorgkosten.nl. Wij kunnen daarom geen regelingen van uw gemeente tonen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de regelingen die uw gemeente aanbiedt."