Kromme Rijn Heuvelrug

Kromme Rijn Heuvelrug

Informatie over Kromme Rijn Heuvelrug

Netwerkbijeenkomst Minimabeleid

Hier vindt u informatie die werd aangeleverd voor:Rapport ZeistDigitaal - MeanderOmnium
De netwerkbijeenkomst Minimabeleid (04-11-15)

Bereken uw Recht
Via de website van de RSD kunnen mensen met een laag inkomen tegelijkertijd een aantal regelingen aanvragen; zoals Individuele Inkomenstoeslag, Bijzondere Bijstand en de Geld Terug Regeling

Lees verder

Inkomensondersteunende regelingen

Inkomensondersteunende regelingenHet zou iets voor scrabble kunnen zijn: "Inkomensondersteunende regelingen".
Zo luidt de kop van een artikel uit de recente nieuwsbrief van de RSD.

Een paar maanden geleden mochten we als cliëntenraad onze mening geven over deze voorziening van Stimulansz. Het was bedoeld om via de website van de RSD eventueel gebruik te kunnen maken van de zg. "Geld Terug Regeling".

Lees verder

Spreekuur van de Regionale Cliëntenraad

Omdat we als leden van de regionale cliëntenraad graag met onze achterban in contact komen, houden we op verschillende locaties spreekuur.

 • De Bilt: hier houdt de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt iedere eerste dinsdag van de maand spreekuur.
  Zij zitten van 9.00 tot 11.00 uur in restaurant Bij De Tijd. (Prof Dr. P.J.W. Debijeweg 1 – De Bilt)
   
 • Bunnik: iedere woensdag  van 11.00 tot 12.00 kunt u terecht in de bibliotheek. (Camminghalaan 27C – Bunnik)
   
 • Zeist: iedere dinsdagmorgen spreekuur  van 10.00 tot 11.00 in de Weggeefwinkel (Laan v Vollenhove 2191 – Zeist)

Biga Groep voert pilot uit voor garantiebanen

BigaGroep - Jeroen geeft uitleg (foto: A. Goossens)

BigaGroep - Wagenpark groenvoorziening (foto: A. Goossens)

 

 

 

 

 

 

 


Op 11 mei brachten vertegenwoordigers van verschillende cliëntenraden een bezoek aan  Biga Groep in Zeist. Hier kregen ze uitleg over de pilot die Biga Groep draait in het kader van de zg. "garantiebanen".
Inmiddels is er al een tweede groep opgestart en zijn er door deze pilot, bedoeld om de deelnemers klaar te stomen voor hun arbeidsmarkt, al een paar uitgestroomd naar een baan.

Taalcursussen ROC Zeist

In week 15 (6 april) starten er 2 nieuwe gratis taalcursussen bij het ROC (Zeist). Eén groep is Alfabetisering NT2. Die staat gepland op de dinsdag- en woensdag ochtend. De andere groep is een reguliere NT2 (Nederlands als tweede taal) groep. Die is voorlopig gepland op maandag middag en donderdag ochtend. Voor deelnemers is deze cursus gratis.

Hoe aanmelden?
Zie aanmelding-2015

Vragen?
Voor eventuele vragen over deze twee groepen, kun je contact opnemen met onze contactpersoon bij het ROC, Hetty Makkee: h.makkee@rocmn.nl    

Nieuwsbode: “In twee jaar 1.145 extra banen erbij”.

Het staat er echt: "In twee jaar 1.145 extra banen erbij", aldus een artikel in de Nieuwsbode van 4 februari 2015. Een kopie hiervan vindt u hier
Een vergelijkbare tekst staat ook op utrecht.nl/nieuws. Die luidt:

"Utrechtse Werktafel: 1145 banen voor werkzoekenden met arbeidsbeperking" – 30-01-2015.
In twee jaar tijd 1.145 (extra) banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking creëren.

Met dat doel ondertekenen 30 januari vijf afgevaardigde wethouders in de regio Utrecht-Midden, FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden een convenant. Eind maart start de campagne om werkgevers te stimuleren banen voor deze werkzoekenden te creëren. Gestreefd wordt naar 835 banen in de marktsector en 310 banen bij de overheid.

Lees verder

Spreekuur Cliëntenraad De Bilt

In de Biltsche Courant van 22 oktober jl. stond een artikel over de cliëntenraad van De Bilt. Hierin staat dat zij iedere eerste dinsdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur spreekuur houden in de Wijkwinkel. Meer informatie vindt u in het artikel hieronder. (Foto aanklikken om te kunnen lezen.)

Spreekuur Cliiëntenraad De Bilt

Verandering in 2015 – Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Ook deze regeling gaat veranderen:

 • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016.
 • Sinds 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
 • Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen.
 • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag.

Bron: rijksoverheid.nl

Verandering in 2015 – Kostendelersnorm

De Wet maatregelen WWB introduceert een kostendelersnorm in de Participatiewet. Deze kostendelersnorm gaat voor nieuwe gevallen naar verwachting gelden per 1 januari 2015 en voor het zittend bestand met ingang van 1 juli 2015. Doel van de kostendelersnorm is rekening houden met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden.

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met Participatiewet en maatregelen in de bijstand

Nieuwsbericht | 01-07-2014
"De Eerste Kamer heeft vandaag met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Met het aannemen van deze wetten is een belangrijke hervorming uit het regeerakkoord doorgevoerd…." (Het volledige bericht vindt u hier.)

Bijeenkomst in De Koppeling redelijk bezocht

Overzichtsfoto bijeenkomst in De Koppeling

Voor deze informatieve bijeenkomst (19 mei 2014) hadden we 500 cliënten per brief uitgenodigd. Uiteindelijk kwamen er 10 personen opdagen.
Daarnaast waren een vertegenwoordiger van de gemeente en de directeur van de Kombinatie.aanwezig.
Het doel van deze bijeenkomst was om meer ruchtbaarheid aan onze cliëntenraad te geven en te polsen of er belangstelling was voor een lokale cliëntenraad, specifiek voor Zeist.
De presentatie door voorzitter Wilma Vincken vindt u hier als pdf.


 

Bijeenkomst voor cliënten in Zeist

Als leden van de Regionale Cliëntenraad Krommerijn Heuvelrug (RCRKRH) nodigen wij de Zeister cliënten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) uit voor een bijeenkomst. Wij organiseren deze bijeenkomst omdat wij willen weten wat er bij u leeft:

 • Wat zijn uw ervaringen met de RSD?
 • Wordt u goed op weg geholpen als er schulden zijn?
 • Wat vindt u van de telefonische bereikbaarheid?

Lees verder

RSD introduceert digitaal wijzigingsformulier

Sinds 20 maart kunt u wijzigingen van uw omstandigheden digitaal doorgeven aan de Regionale Sociale Dienst. De officiële aftrap werd gevierd met een feestje waarbij wij als Regionale Cliëntenraad ook uitgenodigd waren.

Aftrap digitaal formulier door Bert van der Weij

Bert van der Weij geeft een toelichting op het formulier.

Lees verder

Nieuwe aspirant-leden

De Regionale Cliëntenraad draait op vriljwilligers. Daarom zijn we heel blij met onze nieuwe collega's, die zich in de afgelopen maanden gemeld hebben.

IMG_0871 Gamma IMG_1043_Wit2
Irina Olchova (Bunnik) Farid El Manssouri (Zeist)