Kromme Rijn Heuvelrug

Kromme Rijn Heuvelrug

Informatie over Kromme Rijn Heuvelrug

Zeist wordt nog schoner!

Onder de aanvalskreet "Afvalluh!"gaat vanaf deze maand een groep medewerkers de strijd aan met het zwerfafval in het centrum van Zeist. Op 29 januari was de kick-off van dit bijzondere samenwerkingsproject waarbij winst voor het milieu, de werkgelegenheid en het winkelplezier in Zeist hand in hand gaan. Lees het hele artikel op de site van de Nieuwsbode

Zilveren Kruis polis wijzigt per 1 januari a.s.

Wij raden iedereen die de Zilveren Kruis zorgpolis via de RSD gebruikt, aan om onmiddellijk in actie te komen.
De huidige polis wordt niet verlengd maar omgezet in een reguliere polis.Dat betekent dat de cliënten, die deze polis niet omzetten, straks de volledige premie betalen en mogelijk een andere dekking hebben. Als alternatief kunt u voor de polis van DSW kiezen of de iets duurdere van Menzis. Het opzeggen en veranderen gebeurt via de site gezonderverzekerd.nl. En dit dient voor 1 januari 2018 te gebeuren. Meer informatie vindt u hier.

Participatiedag: Meer wegen naar werk

Op zaterdag 4 november organiseren Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid weer een Participatiedag. De Participatiedag gaat dit keer over werk, met name over de weg naar passend werk.

De ‘meest gebruikelijke’ weg naar werk is een opleiding volgen en daarna solliciteren. Maar voor mensen met een beperking of aandoening is die route niet altijd vanzelfsprekend of succesvol. Op de Participatiedag laten we zien dat er meer wegen zijn die leiden naar passend werk. Met presentaties van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Lees verder

Probleem met toeslag alleenstaande ouders

Doordat deze toeslag twee jaar geleden werd aangepast, kunnen alleenstaande ouders in problemen komen. Hieronder een artikel van de Landelijke Cliëntenraad:

 

Toeslag alleenstaande ouders: pas definitie aan

 

Single_Parent_shutterstock_195893297De alleenstaande oudertoeslag uit de bijstand heeft ruim twee jaar geleden plaatsgemaakt voor de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop die automatisch via de Belastingdienst wordt toegekend. Dit leidt soms tot problemen als mensen volgens de gemeente alleenstaand zijn maar voor de belastingdienst niet. Ze vissen dan achter het net. Deze mensen kunnen  via de bijzondere bijstand worden gecompenseerd, maar het aantal mensen dat deze weg niet kent is groot. En dat is verontrustend, stelt de LCR in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De oplossing ligt voor de hand: pas de definitie ‘alleenstaande ouder’ aan.

Op papier

Alleenstaande ouders met een partner in een GGz-kliniek, in een gevangenis of die in het buitenland verblijft, worden niet gezien als alleenstaand omdat ze op papier een toeslagpartner hebben. Deze groep ouders krijgt te maken met een behoorlijke inkomensachteruitgang, omdat ze in de praktijk wel alleenstaand zijn. Zij krijgen geen Alleenstaande Ouderkop, terwijl zij volgens de gemeentelijke definities voorheen wel een alleenstaande oudertoeslag via de bijstand kregen.

De weg niet

Ouders die hieronder vallen kunnen voor reparatie terecht bij de bijzondere bijstand, maar veel mensen weten niet van deze mogelijkheid en maken er geen gebruik van. Ze weten de weg niet. De LCR vindt dat het hoog tijd is voor een reparatie van het begrip ‘alleenstaande ouder’ in de wet hervorming kindregelingen waaronder de Alleenstaande Ouderkop valt.

 

 

 

 

Humanitas extra: Campagne schuldvrij

Oproep tot steun aan petitie:

De campagne Schuldvrij heeft in de media al de nodige aandacht gekregen; misschien heb je er al over gelezen. Samen met de makers van het programma Schuldig heeft Jesse Frederik van De Correspondent een aantal handelswijzen in NL betreffende incassoproblematiek, boetes als je niet kunt betalen etc. aan de kaak gesteld en samengevat in een vijf-punts manifest. Allemaal zaken die ons niet onbekend zijn, maar wel verandering behoeven om de schuldenproblematiek in NL aan te pakken. Hij is van zins dit manifest aan de politiek aan te bieden in de hoop op verbetering. Hieronder kun je via de link lezen waarover hij schrijft en als je je geroepen voelt kun je de petitie ondertekenen.

Lees het manifest hier: decorrespondent.nl/7407

Link naar de petitie: petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij

De makers van de HUMAN serie 'Schuldig' zijn gisteren de campagne Schuldvrij gestart i.s.m. de Correspondent. Humanitas is toentertijd betrokken geweest bij Schuldig en de problematiek waar deze campagne over gaat is iets waar veel van onze deelnemers mee te maken hebben. Daarom vragen we als Humanitas, naast veel andere maatschappelijke organisaties, ook aandacht voor deze campagne via onze kanalen.

Namens Mirthe Biemans – Directie adviseur – Vereniging Humanitas Landelijk Bureau.

Radar Extra: kans op werk: 3 procent

"In de nieuwe Radar Extra onderzoekt Antoinette Hertsenberg werkloosheid onder ouderen. Ze sturen honderden sollicitatiebrieven en krijgen vaak niet eens een ontvangstbevestiging. Laat staan een uitnodiging voor een gesprek. Vijftigplussers worden er moedeloos van; verplicht solliciteren zonder enig resultaat. Waarom komt deze groep werklozen nauwelijks nog aan de bak?

Lees verder

RSD lanceert nieuwe website

Nw site 13-07-2017

De Regionale Sociale Dienst heeft vandaag haar nieuwe site gelanceerd. Er zitten nog een paar oneffenheidjes in, maar die worden in de komende maanden gladgestreken. Het ziet er in ieder geval overzichtelijker en rustiger uit. De huisstijl is ook aangepakt en het logo roept allerlei associaties op, zoals een pingpongballetje of achter de wolken schijnt de zon. Maar nee, het gaat om de puntjes op de i:)

 

Gemeente Amstelveen ontbindt kritische cliëntenraad

Cliëntenraad Amstelveen ontbonden

De LCR en de Vakbond FNV gaan in hoger beroep in een zaak om de ontbinding van een kritische cliëntenraad in Amstelveen. Eerder had een rechtbank de leden van de raad geen gelijk gegeven, maar zowel FNV en LCR vechten dat vonnis nu aan. ‘Op basis van de uitspraak van de rechtbank, lijkt het erop dat cliëntenraden vogelvrij zijn en geen bescherming hebben. Als een cliëntenraad kritisch is en zijn werk goed doet, kan een gemeente via een verordening zo’n hele raad eenvoudig laten ontbinden en een andere instellen met eigen gekozen leden. Dat lijkt ons niet de bedoeling van de Participatiewet, die juist inspraak van belanghebbenden regelt’, aldus FNV en LCR in een gezamenlijk statement. Lees hier het hele artikel.

Overleg DB (Dagelijks Bestuur) en RCR

Foto van wethouders bij overleg van RCR en DBTweemaal per jaar hebben wij een overleg met het Dagelijks Bestuur van de RDWI. Ditmaal ging het oa. over de invulling van locale cliëntenraden (een lastig punt), de samenwerking van de RSD met de BIGA, onze visie op de dienstverlening van de RSD, vragen over de toekomst van de CAZ (nav.  de opzegging contract door Zilveren Kruis) en het project "Klant in Beeld".

Onze voorzitter, Wilma Vincken, maakte van deze gelegenheid gebruik om de aanwezige wethouders van de 5 gemeentes te voorzien van een rood keukenschort met een verwijzing naar het VN-verdrag over gehandicapten.

Start WijkLeerbedrijf Zeist in september 2017

Folder Calibris WijkLeerbedrijf ZeistDe werving voor het WijkLeerbedrijf is Zeist is van start gegaan. Wil jij in september starten met een opleiding op MBO niveau 1 en tegelijkertijd werkervaring opdoen binnen de zorg- en welzijnssector? Meld je snel aan via: Jolanda Potuijt, 06-43235701, j.potuijt@calibrisadvies.nl

Meer info vind je hier.

Aanvraag minimaregelingen voortaan alleen digitaal

Vaak krijgen we als regionale cliëntenraad de tijd om uitingen van de RSD naar haar klanten nog even te controleren op begrijpelijkheid en functionaliteit. Ditmaal kregen we echter op de valreep een brief onder ogen met de volgende openingsalinea:

"M.i.v. 1 april a.s. wijzigt de aanvraagprocedure van de  minimaregelingen.
De gemeentelijke regelingen alsmede de individuele inkomenstoeslag kunt u voortaan gemakkelijk vanuit huis digitaal aanvragen. In de bijgevoegde folder informeren wij u wat dit voor u betekent en leggen wij stap voor stap uit op welke manier u een minimaregeling of individuele inkomenstoeslag digitaal kunt aanvragen."
In de onderwerpregel staat: "Vereenvoudigde aanvraagprocedure minimaregelingen" (Eenvoudig voor wie?)

Lees verder

Lokale cliëntenraad wil overgangsregeling gemeentelijke belastingen

Veel onrust en stress onder achterbanBiltsche Courant 01-03-17

Hieronder volgt een letterlijke weergave van een artikel uit de Biltsche Courant van 1 maart 2017: "Cliëntenraad wil overgangsregeling
Inwoners van de gemeente De Bilt die van de bijstand moeten rondkomen, ontvingen rond 25 januari een brief van de RSD (Regionale Sociale Dienst) en van de BGHU (Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht) waarin werd vermeld, dat er geen automatische kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen meer wordt verleend.

Lees verder

Gemeentelijke- en Waterschapsbelastingen 2017

Geen automatische kwijtschelding in 2017Logo Bghu

Een paar maanden geleden kregen cliënten van de RSD een brief van de BGHU, een samenwerkingsverband van de gemeentes Bunnik, de Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht en Zeist. Inwoners die tot nu toe automatisch een vrijstelling kregen van de gemeentelijke belastingen, moeten nu zelf een bezwaarschrift indienen. En dat is geen kattepis.

Lees verder

Fitnessprogramma Regionale Sociale Dienst

Fitness programma PanbosSinds een aantal weken hebben cliënten van de RSD de mogelijkheid om mee te doen aan een fitnessprogramma. Dit wordt verzorgd door Ab Reitz van Running Zeist en is in prinicipe voor iedereen toegankelijk die onder Participatiewet valt.
Het programma bestaat vooral uit gerichte lichaamsoefeningen en voorlopig eenvoudige looptrainingen in het Panbos. Afhankelijk van de vorderingen wordt het programma aangepast en op een ander niveau getild.

De training start bij het parkeerterrein van de golfclub en begint om maandagmorgen om 11.00 uur (tot 12.00) en op woensdagmiddag om 15.00 (tot 16.00). Op dit moment doen er gemiddeld 5 personen mee maar is plaats voor veel meer deelnemers! En zij zijn allemaal bijzonder gemotiveerd. Dus wat let je?

Meldt je aan via je eigen coach of via deze website.

Werkcafé maakt doorstart

In juni berichtten we over het werkcafé van de Kromme Rijn Heuvelrug. Werkcafé Kromme Rijn Heuvelrug

Na een korte periode lag het werkcafé stil, door een gebrek aan redacteuren en interne perikelen. Gelukkig zijn er op dit moment voldoende vrijwilligers die als redacteur aan de slag willen. De lokatie is inmiddels veranderd en de werkzaamheden vinden nu plaats in het gebouw van de RSD zelf. En een verschil met de eerste poging is dat nu de coördinator niet van buiten komt maar uit het WWB-bestand gerecruteerd wordt.