Kromme Rijn Heuvelrug

Kromme Rijn Heuvelrug

Informatie over Kromme Rijn Heuvelrug

Nos: Uitkeringsgerechtigden willen niet behandeld worden als fraudeurs

Bericht op Nos-pagina, ons uit het hart gegrepen:

Een strenge en harde aanpak van uitkeringsgerechtigden leidt eerder tot meer dan tot minder fraude. Het gros houdt zich aan de regels, maar wordt in het contact met de overheid benaderd als een potentiële fraudeur. Door teleurstelling en verontwaardiging groeit de kans dat die mensen op enig moment alsnog frauderen.

Dat stelt rechtssocioloog Marc Hertogh. De hoogleraar deed samen met andere wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen vier jaar onderzoek naar de controle op uitkeringsgerechtigden. Onderdeel van het onderzoek was een uitvoerige enquête onder duizend mensen met een uitkering.

"De meeste mensen doen alles keurig volgens de regels", zegt Hertogh. "Toch vindt twee derde van de uitkeringsgerechtigden dat contactpersonen van het UWV of de sociale dienst zich vooral gedragen als politieagent."
Gekwetst

Dat werkt averechts, denkt Hertogh. "Die mensen willen contact met iemand die zich opstelt als een begeleider. Iemand die bijvoorbeeld helpt met het vinden van een baan. Dat werkt veel beter dan iemand die zich niet in hen verdiept en alleen maar zegt: 'pas op, niet frauderen'. Mensen voelen zich gekwetst, drijven af en nemen het mogelijk minder nauw met de regels."

Sinds de Fraudewet van 2013 is de controle op uitkeringsgerechtigden door het UWV en de gemeentelijke sociale diensten verder aangescherpt. "We zien behoorlijke verschillen in aanpak", zegt Hertogh. "Er zijn UWV-medewerkers en gemeenteambtenaren die geen heil zien in een strenge benadering, maar anderen weer wel."
Vertrouwen

Volgens Hertogh is het belangrijk dat er persoonlijk contact is. "Driekwart heeft contact per mail. Dat zorgt niet altijd voor vertrouwen. 40 procent gaf ook aan dat het vertrouwen in de overheid was gedaald na het laatste contact met de sociale dienst. Dat is eigenlijk een gemiste kans."

De onderzoekers pleiten voor wat zij slimme handhaving noemen. "Probeer een band met iemand op te bouwen en iemand te helpen met regels en het vinden van werk. Dat kost op korte termijn waarschijnlijk extra geld, maar wij zijn ervan overtuigd dat je op langere termijn fraude voorkomt en dan ben je mogelijk goedkoper uit."

 

Link naar artikel

Bijstandsfraude – mogelijke fraudeurs slecht behandeld

In de Volkskrant van 16 juni vonden we twee artikelen over bijstandsfraude. In het uitgebreide artikl lezen we hoe sociale diensten op weinig subtiele wijze onderzoek doen naar mogelijke bijstandsfraude. De rechten van de betrokkenen worden daarbij onvoldoende gerespecteerd. Zeist wordt hierin ook genoemd.

LCR-voorzitter Gerrit van der Meer reageert hierop in zijn column:


In de Volkskrant van 16 juni: ‘Verborgen camera speurt naar bijstandsfraudeurs’. Onder die kop een verhaal waar ik me de haren bij uit het hoofd trek. Een van fraude verdachte vrouw werd 97 keer bespied in 60 dagen. Sociale diensten mogen blijkbaar vrijelijk opsporingsmiddelen inzetten waarvoor de politie toestemming van de officier van justitie moet krijgen. Verdachten in strafzaken mogen niet worden verhoord als hun advocaat er niet bij is, bij verdachten van bijstandsfraude is een verhoor onder vier ogen heel gewoon. Mede daardoor voelen mensen zich vaak zwaar geïntimideerd. Met de rechten van verdachten in strafzaken wordt kennelijk zorgvuldiger omgegaan dan met de rechten van verdachten van bijstandsfraude. Ik constateer dan dat bijstandsfraude wordt gezien als een groter maatschappelijk probleem dan criminaliteit.

De grootste oorzaak van zogenaamde bijstandsfraude ligt bij de enorm complexe regels, meldt Divosa (Vereniging van managers in het sociaal domein) in hetzelfde artikel. Het invullen van alle papieren en het aanleveren van alle noodzakelijke documenten is zo ingewikkeld dat mensen zich gemakkelijk kunnen vergissen.
Voor mensen met een academische opleiding is het al lastig, laat staan voor lager geschoolden. In de ‘opsporingspraktijk’ (alleen het woord al!) van veel gemeenten staat vergissen gelijk aan mogelijke fraude. In het geval van de bespiede vrouw heeft de rechter de gemeente teruggefloten. De gemeente wordt niet vaak op de vingers getikt. Veel mensen stappen namelijk niet naar de rechter om bezwaar te maken tegen deze opsporingsmethode.

De meest schrijnende methode is misschien wel die van de ‘sociale controle’. Bespied worden door een verborgen camera is afschuwelijk, maar bespied worden door je eigen buren is nog erger. Toch wordt dat ook gestimuleerd: vermoed je dat je buurman of buurvrouw zwart werkt of illegaal samenwoont? Melden bij de gemeente graag. Dat is lang niet zo ingewikkeld als het aanvragen van bijstand. Eén telefoontje is voldoende en als je wilt kan het ook anoniem. Dat past wel heel slecht bij het advies aan de aanvrager van bijstand om in de eigen omgeving naar hulp en steun te zoeken.

We vechten bij de Landelijke Cliëntenraad al jaren tegen het beeld dat mensen met een uitkering vaak fraudeurs zijn. Dat gevecht is voor ons een belangrijke opdracht, die duidelijk nog lang niet afgerond is. Sterker nog: dat beeld wordt tot beleid verheven. Gemeenten moeten handhaven, dat staat in de Participatiewet. Maar ze beslissen zelf over hun handhavingsbeleid: welke methodes ze gebruiken, waar ze de prioriteit leggen, hoe ze mensen in de bijstand behandelen en bejegenen. Daar gaat de gemeente (en dus de gemeenteraad) zelf over.

Deze mevrouw die met een verborgen camera werd bespied, is vrijgesproken. Dat gebeurde in zes van de tien zaken die De Volkrant onderzocht. De andere vier zaken zijn nog niet afgerond. Eind goed al goed, ben je dan geneigd te denken, maar dat klopt natuurlijk niet. Je bent bespied, misschien zelfs door je eigen buren. Je bent geïntimideerd en als fraudeur weggezet. Dat laat je niet zomaar even achter je.

En de kans bestaat ook nog dat je uitkering tijdelijk is stopgezet, waardoor je een periode zonder inkomen hebt gezeten. Rekeningen die je niet kon betalen zijn verhoogd met incassokosten en vaak ook nog met boetes. Die kun je met de bijstand die je met terugwerkende kracht hebt ontvangen natuurlijk nog steeds niet betalen. En vervolgens vraagt een hulpverlener: “Heb je niet een buurman die kan helpen bij het op orde brengen van je administratie?”

Hoe tegenstrijdig kan het worden?

Afscheid van een dierbaar lid: Rhea Reintjes

Rhea Reintjes

Vandaag hoorden wij dat Rhea afgelopen zondag overleden is. Haar overlijden kwam ook voor ons onverwachts, al waren haar vooruitzichten niet zo rooskleurig.

Ik wil hierbij Rhea bedanken voor haar betrouwbaarheid, inzet en doortastendheid: eigenschappen die je als lid van onze raad hard nodig hebt.
Maar ze was ook loyaal, vriendelijk en had een eigen soort humor. Dat ze soms lang van stof was en mijn correcties bij papers ook nog eens corrigeerde, dat nam ik voor lief.
In mijn persoonlijke beleving was ze een van de peilers van onze raad. Ik, maar ook de andere leden van de regionale cliëntenraad, zullen haar missen.

Ik wens haar familie heel veel sterkte toe. Ze mogen trots zijn op zo'n oma, schoonmoeder, moeder en vrouw.

Alex Goossens – voorzitter Rcrkrh.

Zeist wordt nog schoner!

Onder de aanvalskreet "Afvalluh!"gaat vanaf deze maand een groep medewerkers de strijd aan met het zwerfafval in het centrum van Zeist. Op 29 januari was de kick-off van dit bijzondere samenwerkingsproject waarbij winst voor het milieu, de werkgelegenheid en het winkelplezier in Zeist hand in hand gaan. Lees het hele artikel op de site van de Nieuwsbode

Zilveren Kruis polis wijzigt per 1 januari a.s.

Wij raden iedereen die de Zilveren Kruis zorgpolis via de RSD gebruikt, aan om onmiddellijk in actie te komen.
De huidige polis wordt niet verlengd maar omgezet in een reguliere polis.Dat betekent dat de cliënten, die deze polis niet omzetten, straks de volledige premie betalen en mogelijk een andere dekking hebben. Als alternatief kunt u voor de polis van DSW kiezen of de iets duurdere van Menzis. Het opzeggen en veranderen gebeurt via de site gezonderverzekerd.nl. En dit dient voor 1 januari 2018 te gebeuren. Meer informatie vindt u hier.

Participatiedag: Meer wegen naar werk

Op zaterdag 4 november organiseren Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid weer een Participatiedag. De Participatiedag gaat dit keer over werk, met name over de weg naar passend werk.

De ‘meest gebruikelijke’ weg naar werk is een opleiding volgen en daarna solliciteren. Maar voor mensen met een beperking of aandoening is die route niet altijd vanzelfsprekend of succesvol. Op de Participatiedag laten we zien dat er meer wegen zijn die leiden naar passend werk. Met presentaties van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Lees verder

Probleem met toeslag alleenstaande ouders

Doordat deze toeslag twee jaar geleden werd aangepast, kunnen alleenstaande ouders in problemen komen. Hieronder een artikel van de Landelijke Cliëntenraad:

 

Toeslag alleenstaande ouders: pas definitie aan

 

Single_Parent_shutterstock_195893297De alleenstaande oudertoeslag uit de bijstand heeft ruim twee jaar geleden plaatsgemaakt voor de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop die automatisch via de Belastingdienst wordt toegekend. Dit leidt soms tot problemen als mensen volgens de gemeente alleenstaand zijn maar voor de belastingdienst niet. Ze vissen dan achter het net. Deze mensen kunnen  via de bijzondere bijstand worden gecompenseerd, maar het aantal mensen dat deze weg niet kent is groot. En dat is verontrustend, stelt de LCR in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De oplossing ligt voor de hand: pas de definitie ‘alleenstaande ouder’ aan.

Op papier

Alleenstaande ouders met een partner in een GGz-kliniek, in een gevangenis of die in het buitenland verblijft, worden niet gezien als alleenstaand omdat ze op papier een toeslagpartner hebben. Deze groep ouders krijgt te maken met een behoorlijke inkomensachteruitgang, omdat ze in de praktijk wel alleenstaand zijn. Zij krijgen geen Alleenstaande Ouderkop, terwijl zij volgens de gemeentelijke definities voorheen wel een alleenstaande oudertoeslag via de bijstand kregen.

De weg niet

Ouders die hieronder vallen kunnen voor reparatie terecht bij de bijzondere bijstand, maar veel mensen weten niet van deze mogelijkheid en maken er geen gebruik van. Ze weten de weg niet. De LCR vindt dat het hoog tijd is voor een reparatie van het begrip ‘alleenstaande ouder’ in de wet hervorming kindregelingen waaronder de Alleenstaande Ouderkop valt.

 

 

 

 

Humanitas extra: Campagne schuldvrij

Oproep tot steun aan petitie:

De campagne Schuldvrij heeft in de media al de nodige aandacht gekregen; misschien heb je er al over gelezen. Samen met de makers van het programma Schuldig heeft Jesse Frederik van De Correspondent een aantal handelswijzen in NL betreffende incassoproblematiek, boetes als je niet kunt betalen etc. aan de kaak gesteld en samengevat in een vijf-punts manifest. Allemaal zaken die ons niet onbekend zijn, maar wel verandering behoeven om de schuldenproblematiek in NL aan te pakken. Hij is van zins dit manifest aan de politiek aan te bieden in de hoop op verbetering. Hieronder kun je via de link lezen waarover hij schrijft en als je je geroepen voelt kun je de petitie ondertekenen.

Lees het manifest hier: decorrespondent.nl/7407

Link naar de petitie: petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij

De makers van de HUMAN serie 'Schuldig' zijn gisteren de campagne Schuldvrij gestart i.s.m. de Correspondent. Humanitas is toentertijd betrokken geweest bij Schuldig en de problematiek waar deze campagne over gaat is iets waar veel van onze deelnemers mee te maken hebben. Daarom vragen we als Humanitas, naast veel andere maatschappelijke organisaties, ook aandacht voor deze campagne via onze kanalen.

Namens Mirthe Biemans – Directie adviseur – Vereniging Humanitas Landelijk Bureau.

Radar Extra: kans op werk: 3 procent

"In de nieuwe Radar Extra onderzoekt Antoinette Hertsenberg werkloosheid onder ouderen. Ze sturen honderden sollicitatiebrieven en krijgen vaak niet eens een ontvangstbevestiging. Laat staan een uitnodiging voor een gesprek. Vijftigplussers worden er moedeloos van; verplicht solliciteren zonder enig resultaat. Waarom komt deze groep werklozen nauwelijks nog aan de bak?

Lees verder

RSD lanceert nieuwe website

Nw site 13-07-2017

De Regionale Sociale Dienst heeft vandaag haar nieuwe site gelanceerd. Er zitten nog een paar oneffenheidjes in, maar die worden in de komende maanden gladgestreken. Het ziet er in ieder geval overzichtelijker en rustiger uit. De huisstijl is ook aangepakt en het logo roept allerlei associaties op, zoals een pingpongballetje of achter de wolken schijnt de zon. Maar nee, het gaat om de puntjes op de i:)

 

Gemeente Amstelveen ontbindt kritische cliëntenraad

Cliëntenraad Amstelveen ontbonden

De LCR en de Vakbond FNV gaan in hoger beroep in een zaak om de ontbinding van een kritische cliëntenraad in Amstelveen. Eerder had een rechtbank de leden van de raad geen gelijk gegeven, maar zowel FNV en LCR vechten dat vonnis nu aan. ‘Op basis van de uitspraak van de rechtbank, lijkt het erop dat cliëntenraden vogelvrij zijn en geen bescherming hebben. Als een cliëntenraad kritisch is en zijn werk goed doet, kan een gemeente via een verordening zo’n hele raad eenvoudig laten ontbinden en een andere instellen met eigen gekozen leden. Dat lijkt ons niet de bedoeling van de Participatiewet, die juist inspraak van belanghebbenden regelt’, aldus FNV en LCR in een gezamenlijk statement. Lees hier het hele artikel.

Overleg DB (Dagelijks Bestuur) en RCR

Foto van wethouders bij overleg van RCR en DBTweemaal per jaar hebben wij een overleg met het Dagelijks Bestuur van de RDWI. Ditmaal ging het oa. over de invulling van locale cliëntenraden (een lastig punt), de samenwerking van de RSD met de BIGA, onze visie op de dienstverlening van de RSD, vragen over de toekomst van de CAZ (nav.  de opzegging contract door Zilveren Kruis) en het project "Klant in Beeld".

Onze voorzitter, Wilma Vincken, maakte van deze gelegenheid gebruik om de aanwezige wethouders van de 5 gemeentes te voorzien van een rood keukenschort met een verwijzing naar het VN-verdrag over gehandicapten.

Start WijkLeerbedrijf Zeist in september 2017

Folder Calibris WijkLeerbedrijf ZeistDe werving voor het WijkLeerbedrijf is Zeist is van start gegaan. Wil jij in september starten met een opleiding op MBO niveau 1 en tegelijkertijd werkervaring opdoen binnen de zorg- en welzijnssector? Meld je snel aan via: Jolanda Potuijt, 06-43235701, j.potuijt@calibrisadvies.nl

Meer info vind je hier.

Aanvraag minimaregelingen voortaan alleen digitaal

Vaak krijgen we als regionale cliëntenraad de tijd om uitingen van de RSD naar haar klanten nog even te controleren op begrijpelijkheid en functionaliteit. Ditmaal kregen we echter op de valreep een brief onder ogen met de volgende openingsalinea:

"M.i.v. 1 april a.s. wijzigt de aanvraagprocedure van de  minimaregelingen.
De gemeentelijke regelingen alsmede de individuele inkomenstoeslag kunt u voortaan gemakkelijk vanuit huis digitaal aanvragen. In de bijgevoegde folder informeren wij u wat dit voor u betekent en leggen wij stap voor stap uit op welke manier u een minimaregeling of individuele inkomenstoeslag digitaal kunt aanvragen."
In de onderwerpregel staat: "Vereenvoudigde aanvraagprocedure minimaregelingen" (Eenvoudig voor wie?)

Lees verder

Lokale cliëntenraad wil overgangsregeling gemeentelijke belastingen

Veel onrust en stress onder achterbanBiltsche Courant 01-03-17

Hieronder volgt een letterlijke weergave van een artikel uit de Biltsche Courant van 1 maart 2017: "Cliëntenraad wil overgangsregeling
Inwoners van de gemeente De Bilt die van de bijstand moeten rondkomen, ontvingen rond 25 januari een brief van de RSD (Regionale Sociale Dienst) en van de BGHU (Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht) waarin werd vermeld, dat er geen automatische kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen meer wordt verleend.

Lees verder