Kromme Rijn Heuvelrug

Brief van GPPZ aan raadsleden en college van de gemeente Zeist

Hieronder volgt een brief van het Gehandicapten Platform Zeist aan raad en college van Zeist:

Geacht raadslid en college van de gemeente Zeist.
Na de berichtgeving van de afgelopen dagen, zie bijgaande link, hebben wij als GPPZ enkele vragen waar wij u hulp en kennis bij nodig hebben. Gezien de transities die zijn geweest en de effecten van de participatie wet, ook voor de gemeente Zeist en haar rol in de arbeidsmarkt, willen wij graag wat nader gesprekken voeren. Gesprekken gaan over de arbeidsdeelname van mensen met een beperking in de gemeenschap van Zeist en welke goede ervaringen zijn te delen. Zo kunnen wij als lokale platform ook meer kleur aan Zeist laten geven bij landelijke en regionale bijeenkomsten van het thema werk en inkomen.

Wij spreken in dit bericht alleen over de participatiewet en niet over participatie vanuit WMO en omgevingswet. Het is daarom gericht op inkomen en deelname binnen de arbeidsmarkt. De fracties en raadsleden hebben een partij visie gepresenteerd tijdens de verkiezingen. Wat is de stand van zaken momenteel? Hoe zijn de routes nu in vervolg voor de beloofde deelname van mensen in Zeist met een beperking en hun arbeidsmogelijkheden?

Wij kwamen tegen: Participatiewet vermindert baankans van mensen met een beperking: https://nos.nl/l/2249022

Voor het GPPZ die meerdere poging al heeft gedaan een overleg te hebben met het ANZ (advies orgaan van het college), echter zonder succes, willen wij nu de partijen direct gaan spreken over de opgedane ervaring en resultaten vanaf de tot stand gekomen transitie. Dit geeft meer balans aan de geluiden en punten die wij zelf zien.Wij kennen de ANZ als advies orgaan voor het college. Een andere partij is de RSD.

De RSD heeft een Cliëntenraad voor haar bestuur en deze bespreekt het beleid van de RSD voor 5 gemeentes. Zeist is hier maar een deel van. Het GPPZ spreekt graag wat nader over de mogelijkheid van de inwoners om meer over hun arbeidspositie, hun mogelijkheid van werk en ervaringen daarin te delen met de gemeente Zeist zelf en niet voor alle vijf de gemeenten. Wij hebben contacten met de RSD cliëntenraad en deze is naar onze tevredenheid. Ook hebben wij in de afgelopen jaren contact met de BIGA gehad over hun werk.

Bij landelijke overleg tafels waar wij informatie vanuit de vakbonden en ministerie ontvangen ontbreekt steeds meer het lokaal geluid. Ook de deelname in arbeidsmarkt van mensen met beperkingen in de gemeente Zeist is beperkt. Vaak is alleen de WSW te benoemen en hier kent men de BIGA. Hopelijk is er meer te delen. In 4 jaar transitie kan alleen WSW afbouw niet de enige boodschap zijn naar onze mening.

Hier zijn onze paar vragen:

1.    Wilt u met het GPPZ in gesprek over de arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking in Zeist.
2.    Er is veel te doen over beschut werk. Dit is maar een enkel onderdeel van de arbeidsdeelname voor mensen met een beperking. Kent u meer mogelijkheden?
3.    Arbeid is gewaardeerd door loon, deze zorgt voor inkomen en sociale zekerheden. Wij missen een goed overzicht van mogelijkheden voor mensen met een beperking binnen de arbeidsaanpassingen. Denk aan aangepaste voorzieningen, inkomens regelingen en bewust omgaan met de stapel kosten effect voor inkomen die niet binnen de 130% regeling valt.
4.    Het ANZ adviseert het college, De RSD bestuur heeft haar cliëntenraad. Bij wie spreekt de inwoner met de werk en inkomensvraag nu over zijn ervaringen en waar maakt de inwoner nu gebruik van de wettelijke inspraak zoals in de participatiewet is geregeld?
5.    Zijn er besluiten tot stand gekomen waar de cliënt vertegenwoordiging niet bij betrokken was? Het zou wettelijk niet kunnen maar wij willen het als GPPZ wel zeker weten in onze gesprekken naar landelijke partijen.

Wij zien uit naar een reactie van de fracties en raadsleden. Wij blijven de landelijke bijeenkomsten volgen en ons informeren maar zouden een lokaal gesprek met kennis zeker op prijs stellen. Hoe een sociaal werkbedrijf goed functioneert, en of dit de enige manier is om mensen met beperking aan een betaalde baan te helpen lijkt ons een goed onderwerp. Mogelijk kunnen wij een studie middag of kennis van de uitvoering van de wet organiseren?

Wij leren graag van uw kennis en hopen op een goed gesprek. Namens het bestuur, Jos Sprenkels (Voorzitter).