Kromme Rijn Heuvelrug

Biga brengt vergeten cliënten in kaart

Twee jaar geleden kregen we van een medewerker van de RSD te horen dat ze zouden starten met het in kaart brengen van al hun cliënten. Blijkbaar is dat niet gelukt. Uit een artikeltje moesten we achteraf vernemen dat de Biga Groep 1800 bijstandsgerechtigden "goed in beeld wil brengen". Hieronder vindt u het volledige artikel:

De Biga Groep en RSD Kromme Rijn zijn erin geslaagd in korte tijd de competenties en belemmeringen naar werk van 1800 bijstandsgerechtigden goed in beeld te brengen. Dat betaalt zich meteen uit.

Winst voor alle partijen
Ais we het nu eens samen doen?" zei Gerhard ten Hove, directeur van Biga Groep. Zijn collega bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug, David van Maanen, had zojuist verteld dat hij graag alle WVVB'ers uit zijn bestand wilde leren kennen, ook de minder kansrijken. Maar wegens gebrek aan mankracht zou hem dat op korte termijn niet lukken.
Van de drieduizend bijstandsgerechtigden in de regio waren er zo'n 1.800 al geruime tijd uit beeld. Het idee was om al deze mensen op te roepen voor een gesprek met, als doel hun competenties en belemmeringen naar werk te inventariseren, om daarna een passend vervolgtraject te adviseren waarmee de klantregisseurs van de RSD aan de slag konden. Dankzij deze samenwerking zou het moeten lukken om binnen een jaar iedereen te spreken en zo mogelijk op weg te helpen.

Uitdaging
Margriet Exterkate, arbeidsdeskundige en coordinator re-integratie bij Biga Groep, was meteen enthousiast. "'Hier is voor alle partijen winst te behalen', dacht ik. In de eerste plaats voor de klanten van de RSD zelf. Het voordeel voor Biga Groep is dat het nieuwe instroom kan opleveren. Want wij hebben wel het werk, maar krijgen sinds de Participatiewet geen nieuwe medewerkers aangeleverd." Tegelijkertijd vond zij het ook een uitdaging. "Wij zijn een betrekkelijk klein bedrijf met een platte structuur, terwijl de sociale dienst een ambtelijke organisatie is." Dat verschil in cultuur was even Wennen voor iedereen. Intussen profiteren zij volop van die verschillen. "Het is interessant en leerzaam om samen met de RSD de klantgesprek-ken te voeren; normaal zien wij de mensen pas later, nadat ze zijn aangemeld voor een traject. En dankzij intensief overleg en frequente intervisiemomenten profiteren we echt van elkaars expertise."

Iedereen in beeld
Nog spannender, in zekere zin, was hoe de klanten zouden reageren. Exterkate: "Maar al snel bleek dat bijna alle mensen uiteindelijk blij zijn dat ze hun verhaal kunnen doen, en dat wij met hen meedenken over hun toekomst." Ook het opkomstpercentage van 70 procent stemt Exterkate tevreden. "Ik verwacht dat uiteindelijk de helft van de opgeroepen WWB'ers een traject aangeboden krijgt, in de vorm van een werknemersvaardighedentraining en bemiddeling naar werk of vrijwilligerswerk. De andere helft kan door omstandigheden, bijvoorbeeld een revalidatie, nu niet participeren. Zij worden binnen een jaar later opnieuw opgeroepen. Maar alle klanten blijven dus in beeld."
 
Bron: Werkt – Nummer 3 – Najaar 2016. Uitgever Cedris.