Kromme Rijn Heuvelrug

Beleid RSD mbt individuele studietoeslag & vrijlating giften

Met regelmaat krijgen we officiële stukken van de RSD. Het volgende gaat over individuele studietoeslag voor 18 jaar en ouder.

intro:
"De invoeringsweg Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet.Hiermee krijgt de RSD de mogelijkheid mensen, van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren.

Via een studie kunnen mensen hun kennis vergroten. Het afronden van een studie versterkt de positie op de arbeidsmarkt. Een diploma is een bewijs tegenover werkgevers dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft Mensen met een arbeidshandicap hebben een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan…" (Het volledige document vindt u hier.)

Met betrekking tot het vrijlaten giften is het beleid ook opnieuw vastgesteld. Een citaat uit deze beleidsregels luidt:

Voorbeelden van giften die verenigbaar zijn met de bijstand:
– Voedselpakketten via de Voedselbank en andere instellingen.
– Cadeaubonnen, voedselpakketten in de periode november en december.  – Een gratis vakantie aangeboden aan een alleenstaande ouder door bijvoorbeeld een stichting of door familie als verjaardagscadeau.  
– Verstrekkingen uit steunfondsen voor de minima, al dan niet onder beheer van de lagere overheden of door hen opgerichte stichtingen als hieraan geen betalingsverplichting ten grondslag ligt. Deze giften worden alleen verstrekt na een aanvraag door hulpverleners en hebben betrekking op echte noodsituaties. 
– Giften met een specifieke bestemming of doel en niet het karakter hebbend van vrije besteding, bijvoorbeeld studiekosten, schulden, vioollessen enz.  

Voorbeelden van giften die niet verenigbaar zijn met de bijstand:
– de gift heeft betrekking op kosten die in de algemene bijstand zijn begrepen; 
– de gift heeft een vrij te besteden karakter . 
– de gift leidt tot een bestedingsniveau dat niet verenigbaar is met wat op bijstandsniveau gebruikelijk is; 
– Reguliere bijdrage van  bijvoorbeeld ouders voor het doen van boodschappen;
– Periodieke giften en giften die op jaarbasis meer bedragen dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand.
– Vergoeding voor verzekering of benzinekosten van de auto 
– Regelmatige gift voor de betaling van huur." (Het volledige document vindt u hier.)