Kromme Rijn Heuvelrug

RSD nodigt focusgroepen uit

Op woensdag 6 en donderdag 7 juli organiseerde de RSD groepssessies met een aantal cliënten. Ze wilde weten of er in de beleving van deze mensen iets veranderd was in de afgelopen maanden. Er is immers een nieuwe directeur, David van Maanen, en die wil natuurlijk weten wat de vorderingen zijn van zijn nieuwe beleid, onder het motto "Van Bolwerk naar Netwerk". Als regionale cliëntenraad waren wij ook uitgenodigd en volgt er hier een samenvatting van beide sessies.

We waren uitgenodigd in een van de zaaltjes van BIGA. Dat werd door de meesten als positief ervaren. (Van de nood een deugd maken.)
In de eerste groep zaten 10 mensen waarvan de meesten minder dan een jaar in de bijstand zaten. Kijkend naar de culturele achtergrond en leeftijden was het geen representatieve groep. Mogelijk speelde de Ramadan hierbij een rol. Naast twee medewerkers van de RSD was er een gespreksleider uit Rotterdam.

De sfeer was redelijk ontspannen en de eerste vraag had betrekking op de sterke punten van de RSD. Antwoorden hierop waren:

 • "Ik ben tevreden met mijn jobcoach, hij denkt met me mee.
 • Ik zie meer maatwerk. Het wordt niet meer gezegd; je moet zo. Ik word serieus genomen door mijn participatiecoach en ik weet wat de volgende stap is.
 • Ik ben 50+ en ik kom niet aan de bak, vanaf 2014 ontvang ik een bijstandsuitkering en moest ik solliciteren.
  Nu heb ik een werkervaringsplaats gevonden en hoef ik even niet te solliciteren.
  Het is een belangrijke stap die ik gezet heb; ik heb collega’s en ik ben er blij mee.
 • Mijn participatiecoach denkt met me mee.
 • Ik heb kennis gemaakt met de jobcoach en ik voel nu niet meer de druk van sancties. We pakken het samen aan. Heel prettig!
 • Ik ben tevreden met mijn Jobcoach, wij hebben samen mijn CV verbeterd.
 • Mijn huidige participatiecoach is super goed, ik heb er twee gehad. Het eerste pushte me, ik vond het helemaal niet prettig, ik moest vijf brieven per dag opsturen.
 • ‘Talentencursus’ was goed.
 • Mijn eerste werkcoach ging weg, de tweede ging naar mij luisteren en ze helpt me oprecht.
 • Vergeleken met het UWV is de RSD een ‘warm bad’. De schriftelijke communicatie van het UWV is wel beter dan die van de RSD."
  (Aldus het verslag dat we van de RSD kregen.)

Andere vragen hadden betrekking op verbeterpunten, bereikbaarheid, luistervermogen, deskundigheid, nut van trajecten, inspanningen en bekendheid van de medewerkers met plaatselijke netwerken. (Die laatste vraag is een beetje vreemd omdat er behoorlijk wat ZZPérs actief zijn, die niet in Zeist wonen.)

De antwoorden, die ze gaven, komen grotendeels overeen met onze eigen ervaring. Zo is de telefonische bereikbaarheid zéér wisselend van kwaliteit, de deskundigheid en klantgerichtheid ook geen constante en kan er nog heel veel winst gemaakt worden op het terrein van communicatie. Brieven mogen veel duidelijker en minder vijandig geformuleerd worden. Iemand opperde het idee om een ervaren tekstschrijver in dienst te nemen.

Uit de tweede, kleinere groep, kwamen minder uitgesproken meningen naar voren. Misschien omdat de helft al langer "klant" van de RSD is? Of omdat in deze groep het verbale vermogen wat minder ontwikkeld was? Hoe dan ook, het waren twee leerzame sessies en hopelijk gaat de RSD hier nog verder mee aan de slag.