Kromme Rijn Heuvelrug

Ons doel

Wat doet de Regionale Cliëntenraad Kromme Rijn Heuvelrug (RCR)?

In 2006 is de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug van start gegaan. Toen is ook de Regionale Cliëntenraad (RCR) opgericht. In deze RCR zitten inwoners van De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Als Regionale Cliëntenraad komen we op voor de belangen van alle bijstandsgerechtigden uit deze  5 gemeenten.
Zo geven wij het bestuur van De Regionale Sociale Dienst  gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met de Wet werk en bijstand.

Dit kan een advies zijn over bijzondere bijstand, zorgverzekering, langdurigheidstoeslag, tegenprestatie en nog meer.

Wie zijn de leden van de RCR?

In de RCR zitten cliënten die een uitkering van de RSD ontvangen. Ook zitten er leden vanuit de lokale cliëntenraden van De Bilt en Wijk bij Duurstede. Daarnaast zijn er leden die in hun werk te maken hebben met mensen met een laag inkomen.

In de toekomst wil de RCR dat er van elke gemeenten 2 leden aan de raad deelnemen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Als u belangstelling heeft om samen met ons op te komen voor de belangen van mensen met een bijstandsuitkering, dan bent u van harte welkom. Ook als u meer informatie wilt hebben, dan horen wij dit graag.